Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87059

WIWER JAN,

Mieszkaniec Rydułtów pow. wodzisławski. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu w placówce lokalnej gestapo w Rybniku, następnie przewieziony do więzienia w Cieszynie lub Sosnowcu, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.