Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87060

WŁOCZEK HUBERT,

Urodzony 18.10.1913 r. w Pszowie pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował naukę zawodu – ślusarza. Po ukończeniu nauki pracował na kopalni w Rydułtowach jako ślusarz. W 1932 r. przeniósł się do kopalni Anna w Pszowie. W okresie międzywojennym aktywny działacz społeczny, m.in. założył w Pszowie koło PCK i koło OMP, którego był komendantem do 1939 r. Aktywnie działał w ZHP. Z Franciszkiem Koniecznym i Janem Skowronkiem doprowadzili do zlikwidowania szkoły mniejszościowej niemieckiej w Pszowie. Na krótko przed wybuchem wojny w 1939 r. ewakuowal się na wschód, skąd pod koniec tegoż roku powrócił do Pszowa. Aresztowany 11.05.1940 r. i uwięziony przez gestapo w Rybniku. Stamtąd po 2 dniach przesłuchiwań przewieziono go do Sosnowca – fabryki Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zwolniony z obozu 6.09.1943 r., skierowany był przez Arbeitsamt do pracy w hucie Silesia w Rybniku. Od 8.02.1945 r. przeniesiony do kopalni „Marcel” w Radlinie, gdzie pracował do wyzwolenia czyli 29.03.1945 r. Po wojnie aktywny działacz społeczny, m.in. przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Powstańców Śląskich w Pszowie i inicjator innych miejsc pamięci ofiar hitleryzmu. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżami Zasługi; Krzyżem Powstańczym, Medal Zwycięstwa i Wolności.

Bibliografia: Paweł Gleńsk, Życiorys Huberta Włoczka . Pszów  22 XII 1974 r.