Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87062

WOJCIECH KONRAD, ks.,

Urodzony 21.02.1910 r. w Miedźnej pow. pszczyński, syn Walentego i Jadwigi z d. Sojka. Po ukończeniu w 1922 r. szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, kontynuował naukę w gimnazjum w Pszczynie. Następnie, podjął studia teologiczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29.06.1934 r. Pierwszą jego placówką duszpasterską był Skoczów, potem wikary w Czerwionce, Imielinie – gdzie m.in. objął opieką duszpasterską żeński i męski hufiec harcerzy. W 1937 r. skierowany jako wikary do Lublińca. Tuż przed wybuchem wojny w 1939 r. – kapelan szpitala w Rybniku. Aresztowany 16.09.1939 r. i więziony w Gliwicach, zwolniony z aresztu. Ponownie aresztowany w kwietniu 1940 r. i więziony w Rybniku, a od 9.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Od 8.12.1940 r. ponownie przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany jako więzień nr 21916. Zginął w tym obozie 18.10.1942 r.

Bibliografia: www.encyklo.pl; Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 466; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.