Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87066

WRZOŁ LUDWIK, ks. prof.,

Urodzony 27.12.1881 r. w Zabrzegu pow. bielski. Po ukończeniu szkoły ludowej w Zabrzegu, uczęszczał do niemieckiego gimnazjum w Bielsku, studia filozoficzno-teologiczne kończył w Widnawie – Czechy. W 1910 uzyskał w Widnawie doktorat (z biblistyki). Pracę duszpasterską rozpoczął w 1904 r. w Widnawie. Stamtąd przeniesiony jako katecheta do Bielska, gdzie został także egzaminatorem oraz wykładowcą socjologii w Gimnazjum Państwowym. W 1910 r. został profesorem filozofii, a w latach 1933-1938 był rektorem seminarium duchownego w Widnawie. Od młodości związał się z polskim ruchem narodowym. W czasach studenckich był prezesem seminaryjnego „Kółka Polskiego”. Miał wielkie zasługi w podtrzymywaniu ducha polskiego na Zaolziu. W okresie okupacji hitlerowskiej został administratorem parafii Ligota pow. bielski. Aresztowany 12.05.1940 r. i krótko przetrzymany w areszcie gestapo Bielsku, w więzieniu w Cieszynie, Sosnowcu. Od 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12368. Następnie, od 2.08.1940 przeniesiono go do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 30.09.1940 r., (zmarł z wycieńczenia w obozowym szpitalu).

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, Jasienicy, Jaworza, Komorowic, Kóz, Mikuszowic, Porąbki, Szczyrku, Wilamowic, Wilkowic, Zabrzega, w latach 1939-1945 – słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2008 r.; Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 474; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.