Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87067

WYCZESNY KAZIMIERZ,

Urodzony 15.03.1893 r., zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany 1 lub 2.05.1940 r. i po przetrzymaniu przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nie jest znany dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.