Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87068

WYROBEK REINHOLD,

Urodzony 24.07.1922 r. w Mikołowie, zamieszkały w Tychach, harcerz DH w miejscu zamieszkania. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany 15.05.1940 r. i po krótkim przetrzymaniu, prawdopodobnie krótko przetrzymaniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w tym obozie 14.12.1940 r.

Bibliografia: Praca zbiorowa, Wszystko co nasze, W-wa 1983 r., s. 126; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 133; Informacja Mariusz Dmetrecki.