Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87074

ZYSKA ERYK,

Urodzony 21.02.1915 r. w Królewskiej Hucie (Chorzowie), w latach szkolnych należał do Harcerstwa, drużynowy w Szkole Dokształcającej w Chorzowie. Przed wybuchem wojny pracował jako urzędnik w magistracie. Aresztowany 24.03.1940 r. i przetrzymany w więzieniu w Katowicach, skąd przewieziony został do więzienia we Wrocławiu. Zginał w tym więzieniu – ścięty gilotyną 21.06.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.