Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87076

ŻEBROK JAN,

Urodzony 22.11.1883 r. w Pogwizdowie, syn Józefa i Marii z d. Gembala. W 1905 r. ukończył cieszyńskie gimnazjum i rozpoczął pracę jako nauczyciel w Marklowicach, powiat frysztacki, uzupełniając jednocześnie swe wykształcenie w zakresie pedagogiki. Z powodu działalności społeczno-narodowej był niechętnie widziany zarówno przez kierownika, jak i przez inspektora, co spowodowało rychłe przeniesienie go do szkoły w Dąbrowie. Po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 r. objął stanowisko dyrektora Powszechnej i Wydziałowej Szkoły w Skoczowie, a w 1936 r. przeszedł na równorzędne stanowisko do Cieszyna. Aresztowany 6.04.1940 r. i krótko przetrzymany przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zwolniony z obozu pod koniec 1940 r., krótko pracował w Cieszynie, a następnie osiadł w Zakliczynie, gdzie wykonywał różne zawody. Po zakończeniu wojny powrócił do Cieszyna, został kierownikiem szkoły powszechnej (do 1959 r.). W czasie pobytu w Skoczowie był radnym tamtejszej rady miejskiej, a po 1945 r. radnym MRN w Cieszynie. Zmarł 5.12.1965 r.

Postscriptum: 6.04.1940 r. aresztowano także Karola Guńkę oraz Wilhelma Wojnara – i razem wywiezieni zostali do KL Dachau.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; .zeznania wnuka – Piotra Żebroka z dn. 7.02.2011 r; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania Jana Guńki – syna Karola Guńki.