Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87078

AMSTAET ?,

Prawdopodobnie mieszkaniec Sosnowca lub okolicy, urzędnik magistratu. Według relacji współwięźnia Arkadiusza Cieślika, aresztowane 15.04.1940 r. ok. 21 osoby w miejscu pracy – w magistracie, samochodami wywiezione były do „Polizei Ersatz Gefangnis” w Sosnowcu – byłej fabryki Schöena, gdzie przebywali przez okres ok. 6 – tygodni. Dnia 26.05.1940 r. po załadowaniu więzione tam osoby do pociągu osobowego w Sosnowcu (ok. 1000 osób) – wywiezieni zostali do KL Dachau. Amstaet po jakimś czasie zwolniony był do domu – nieznana jest data zwolnienia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.