Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87083

BERGER JÓZEF ks.,

Urodzony 14.03.1901 r. w Orłowej, syn Jana i Marii z d. Klimsza. Po ukończeniu polskiego gimnazjum w Orłowej studiował teologię na Uniwersytecie Warszawskim – studia te uzupełniał w Wiedniu, Bazylei, Strasburgu, dr, pastor. Od 1926 r. pracował w polskim zborze w Czeskim Cieszynie. Pracą – księgą o Kościele Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1930 r.) zdobył stopień naukowy doktora teologii na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Działał aktywnie w „Beskidzie Śląskim” i Związku Młodzieży Ewangelickiej. Poseł do Sejmu Śląskiego w Katowicach w latach 1938-1939. Aresztowany i po krótkotrwałym przetrzymaniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Auschwitz, 12.02.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 10268. Następnie, 4.05.1941 r. przetransportowany do KL Dachau, tam zarejestrowany jako więzień nr 25279. Odzyskał wolność 5.03.1942 r. – zwolniony z obozu. W latach 1945-52 był ponownie pastorem w Czeskim Cieszynie, a równocześnie seniorem Kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, był także profesorem teologii w Bratysławie. Od 1950 r. superintendentem (zwierzchnikiem) Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Czechosłowacji (na Zaolziu). W 1952 r. musiał opuścić stanowisko i Zaolzie, został profesorem teologii systematycznej na Akademii Teologicznej w Modrej pod Bratysławą. Zajmował się także malarstwem. Zdobył uznanie za cykl obrazów Oskarżenie faszyzmu i pejzaże beskidzkie. Prace swoje wystawiał w Polsce i Czechosłowacji. Zmarł w Bratysławie 11.06.1962 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.