Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87084

BERGIER EDWARD,

ur. 20.01.1914 r. w Zawierciu, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej, technik kopalniany. Aresztowany 2.05.1940 r. wraz ze 100 osobami i przetrzymany przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został 5.05.1940 r. do KL Dachau, 4.09.1940 r. do KL Sachsehausen, wyzwolony 2.05.1945 r. ewakuowany do Szwecji, powrócił do Polski w grudniu 1945 r.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.