Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87087

CICHOŃ ANTONI,

Zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany 1 lub 2.05.1940 r. i przetrzymany przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nie jest znany dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.