Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87088

CUPIAŁ ROMAN,

Urodzony 12.02.1895 r. w Mijaczowie k/Zawiercia, zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej, syn Józefa i Marii z d. Bielecki. Aresztowany 1 lub 2.05.1940 r. i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Auschwitz, 1.07.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 44298. Zginął w tym obozie 26.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25107/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:00, określenie przyczyny zgonu to: Darmkatarrh nach Fleckfieber (nieżyt/katar jelit przy tyfusie plamistym).

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.