Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87091

KAZNOWSKI WACŁAW,

Urodzony 26.08.1868 r. w Komorówce, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany 1 lub 2.05.1940 r. i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Auschwitz, 18.03.1941 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 11005. Zginął w tym obozie – nie jest ustalona data śmierci.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.