Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87097

KRZYWOŃ KAROL, ks.,

Urodzony 22.09.1896 r. w Nawsiu (nr 294) i tam zamieszkały, pastor ewangelicki w Nawsiu. Aresztowany 5.12.1939 r. i więziony przez gestapo w Cieszynie. Stamtąd 3.01.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Oranienburg-Sachsenhausen i w tym obozie przebywał do 14.12.1940 r. Następnie, przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22657. Zwolniony z obozu 1.10.1941 r. Po powrocie w rodzinne strony, skierowany został jako robotnik fizyczny do pracy w fabryce mebli we Frysztacie. Tam doczekał wyzwolenia. Po wojnie pracował krótko w Istebnej, potem w Ligotce Kameralnej, a w grudniu 1948 r. wrócił do Nawsia. Włączył się do pracy społecznej, tak jak i przed wojną – w Macierzy Szkolnej, należał do miejscowej Rady Szkolnej i PZKO. Zmarł w Nawsiu 23.11.1954 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.