Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87099

KULIK LEON,

Urodzony w 1907 r., zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany 14.04.1940 r. wraz z 20-ma osobami z tej miejscowości i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zwolniony do domu 15.10.1940 r. Nie jest znany dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.