Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87101

KUŁACH STANISŁAW,

Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu w sosnowieckim więzieniu – byłej fabryce Schöena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen. Przeżył hitlerowskie zniewolenie, wrócił do domu w 1945 r.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.