Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87103

ŁAKOMIK STEFAN,

Urodzony 24.08.1898 r., zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany 14.04.1940 r. wraz z 20-ma osobami z tej miejscowości i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w obozie 31.01.1941 r.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.