Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87107

MAJ MARIAN,

Urodzony 15.04.1922 r., mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Aresztowany 8.04.1940 r. w ramach akcji AB, i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w obozie 13.03.1944 r. Nie jest znany dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.