Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87125

SZTWIERTNIA KAROL, ks.,

Urodzony w 1912 r. w Goleszowie. Syn Pawła. Uczęszczał do szkoły ludowej w Goleszowie, gimnazjum w Cieszynie – z maturą w 1932 r. Następnie, studiował teologię na Uniwersytecie Warszawskim. Ordynowany w 1936 w Skoczowie – pastor. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Goleszowie, w 1939 r. prefekt w Katowicach. Aresztowany w 1943 r. w Godziszowie i osadzony w więzieniu w Cieszynie, potem w Katowicach, w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen, podobozów Melk i Ebensee, gdzie pracował w kamieniołomach. Po wyzwoleniu wrócił do kraju. W 1945 r. objął obowiązki administratora i prefekta w Goleszowie. Od 1947 r. sprawował opiekę duszpasterską w licznych parafiach na Opolszczyźnie, gdzie dojeżdżał z Goleszowa. W 1950 r. objął administrację parafii w Lasowicach Wielkich i Małych. Rok później został administratorem parafii w Bytomiu-Miechowicach, gdzie w 1953 r. został proboszczem. W 1968 r. administrował także parafią w Tarnowskich Górach. Na emeryturze zamieszkał w Pszczynie, gdzie zmarł w 1989 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach – wykaz osób aresztowanych w akcji AB.