Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87126

SIKORA WŁADYSŁAWA,

Urodzona 3.02.1917 r. w Rzeszowie, córka Walentego i Aleksandry z d. Pawłowska. Absolwentka szkoły powszechnej w Cieszynie i Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie-Bobrku. W szkole powszechnej była aktywną harcerką, przechodząc przez wszystkie szczeble instruktorskie- do harcmistrzyni. Po ukończeniu szkoły średniej w 1936 r., nauczycielka w Cieszynie a następnie w Ustroniu, prowadząc jednocześnie hufiec ZHP w Wiśle. W czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie w Ustroniu. Aresztowana 21.05.1940 r. przez gestapo w Ustroniu, przewieziona do więzienia cieszyńskiego, skąd 25.05.1940 r. przewieziona została do KL Ravensbrück. W obozie członkini konspiracyjnej drużyny harcerskiej „Mury”. Przetrwała hitlerowskie zniewolenie do końca wojny, a następnie otoczona opieka przez Szwedzki Czerwony Krzyż – przewieziona na leczenie do Szwecji. Do kraju powróciła w grudniu 1945 r. Po powrocie, podjęła pracę nauczycielki. Zmarła 24.08. 2010 r. Odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Medalem Obronności Kraju, Medalem 30-lecia PRL, Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Tysiąclecia.

Bibliografia: Archiwalne zasoby dr płk. M. Starczewskiego.