Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87127

KOPCZYŃSKI STANISŁAW,

Urodzony 1.04.1889 r. w Jędrzejowie. Pierwsze lata swojego życia spędził w Jędrzejowie i tam uczęszczał do szkoły. W 1907 r. skończył Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie. Pracę jako nauczyciel rozpoczął na stanowisku w miejscowości Jeziorowice, następnie kierownik szkoły w Sławniowie, Żarnowcu w powiecie olkuskim. Od 1.04.1931 do 1.09.1939 r. był kierownikiem szkoły w Sławkowie. Od 2.10.1939 r. na własną rekę wraz z innymi nauczycielami (Klara Sawrycz, A. Kador i Helena Gawęcka) zorganizował naukę w szkole w Sławkowie. Aresztowany 12.04.1940 r. i prawdopodobnie przetransportowany do sosnowieckiego więzienia, stamtąd 21.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu po roku – końcem września 1940 r. powrócił do Sławkowa, lecz władze niemieckie nakazały mu opuścić Sławków. Wyjechał więc do Generalnego Gubernatorstwa do miejscowości Gołaczew (wieś. Koło Wolbromia), gdzie objął posadę nauczyciela w tamtejszej szkole. Na początku pracował w szkole jawnie, następnie prowadził tajne nauczanie – do chwili wyzwolenia tej ziemi spod okupanta. Od 1.02.1945 r. wrócił do Sławkowa, obejmując opuszczone stanowisko kierownika szkoły. Po niespełna 41 latach pracy w szkolnictwie ogólnokształcącym na stanowisku pedagogicznym, z uwagi na zły stan zdrowia po przebytych obozach, przeszedł na rentę starczą w 1950 r. a będąc na rencie zmuszony był jeszcze pracować przez kilka miesięcy w Spóldzielni Spożywców w Sławkowie i następnie w Zakładach Wyrobów z Drutu w Sławkowie do 30 lipca 1958 r. Zmarł 4.04.1960 r.

Postscriptum: Oprócz St. Kopczyńskiego aresztowano: nauczyciela – Stefana Duryńskiego, emeryta-maszynistę – Franciszka Ziętka, kierownika szkoły z Krzykawy – Starkiewicza, sekretarza gminy – Bolesław Mazura, dyrektora szpitala w Olkuszu – dr. Łapińskiego, jak i wielu innych np. Jana Raja – kierownika szkoły z Ogrodzieńca.

Bibliografia: Archiwalne zasoby dr płk. M. Starczewskiego; Informacje z Internetu.