Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87128

KUKUŁKA PIOTR,

Urodzony w 1910 r., mieszkaniec Olkusza. Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego, nauczyciel w szkole powszechnej w Cheble. Aresztowany 12.04.1940 r. w Olkuszu – wraz z 12 inymi osobami z tej miejscowości. Prawdopodobnie przetransportowani zostali do więzienia w Sosnowcu, skąd w transporcie zbiorowym przewiezieni byli do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony po kilku miesiącach. Nie ustalony jest dalszy okupacyjny i pookupacyjny los tego więźnia.

Postscriptum: Z 12 osób aresztowanych – 6 osób przeżyło pobyt w obozie i powróciło do Olkusza.

Bibliografia: A. Cyra, Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, wyd. Oświęcim-Olkusz, 2005 r., s. 103; Archiwalne zasoby dr płk. M. Starczewskiego -Arch. IPN Warszawa, sygn. BU 2448/478, cz. 3 s. 10.