Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87129

LOREK MIECZYSŁAW,

Urodzony 4.09.1921 r., mieszkaniec Sławkowa, pow. będziński, syn Wacława, pracownik umysłowy. Aresztowany 17.06.1940 r., przewieziony do wiezienia w Rawiczu, skąd zbiegł 5.04.1942 r. Powróciwszy do domu, w obawie przed ponownym aresztowaniem ukrywał się do zakończenia wojny. Zmarł na gruźlicę w 1953 r. w Sławkowie.

Bibliografia: Archiwalne zasoby dr płk. M. Starczewskiego – Arch IPN Warszawa, sygn.BU 2448/479, cz. 2, s. 423-424.