Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87130

PAJĄK ANTONI,

Urodzony 26.02.1915 r. w Rychwałdzie gm. Bąków, pow. Bielsko, syn Józefa i Marii z d. Wilk. Uczęszczał do szkoły powszechnej w miejscowości urodzenia, a w 1926 r. rozpoczął naukę w gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Cieszynie – z maturą w 1935 r. Prace podjął w biurze Oddziału Drogowego PKP w Bielsku. Od marca 1936 r. do 15.09.1936 odbył praktykę w laboratorium chemicznym i mechanicznym w Walcowni Metali S.A. Dziedzice. W czasie od 21.09.1936 do 29.06.1937 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii w Włodzimierzu Woł. i awansowany został do stopnia kpr. pchr., skierowany na praktykę do 21 PAL w Bielsku. Do rezerwy zwolniony 10.09.1937 r. Po ukończeniu służby wojskowej rozpoczął studia w Akademii Handlowej w Krakowie – przerwane wybuchem wojny. W sierpniu 1939 r. powołany na ćwiczenia wojskowe do 21 PAL w Bielsku, gdzie zastała go wojna. Brał udział w kampanii wrześniowej i pod Zamościem zakończył udział w wojnie, a uniknąwszy niewoli, powrócił na Śląsk. Podczas okupacji pracował w gospodarstwie rolnym brata w Rychwaldzie. Aresztowany 23.04.1940 r. przez policję w Strumieniu, i dzięki staraniu rodziny zwolniony po tygodniu. W tym też roku zaangażował się w dzialalność ruchu oporu – żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ (potem AK). Po zakończeniu wojny został wójtem gminy w Bąkowie a następnie w gminie zbiorowej Strumień. Po zwolnieniu z tej funkcji w kwietniu 1946 r. przeniósł się do Bielska, gdzie podjął pracę w Fabryce Kapeluszy „Bister” w Białej.

Bibliografia: Archiwalne zasoby dr płk. M. Starczewskiego – Arch. IPN Katowice, sygn. Ka 032/17, t 1/Pd t.1, s. 122; życiorys Antoniego Pająka z dn. 25.04.1045 r.