Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87131

SZYMAŃSKI WACŁAW,

 

 

Urodzony 4.09.1887 r. w Inowrocławiu, mieszkaniec Radlina pow. rybnicki. Gimnazjum niemieckie ukończył w pierwszych latach pierwszej wojny światowej – jako eksternista. Zaciągnięty przez Niemców obowązkowo do wojska – dosłużył się rangi oficera. Był jednak wychowywany przez rodziców w duchu polskości, więc gdy tylko dostał się do niewoli francuskiej zgłosił się jako ochotnik do armii gen. Hallera. Po powrocie do kraju, studiował w Akademii Górniczej w Krakowie – kończąc ją w 1926 r. Poprzez różne szczeble kariery w zawodzie górniczym doszedł do stanowiska dyrektora kop. „Rymer” w Niedobczycach. Następnie był dyrektorem kop. „Emma” w Radlinie. W lipcu 1939 r. powołany został do służby wojskowej do Będzina i objął stanowisko dowódcy bataliony – był majorem rezerwy. 1.09.1939 r. przybył do Radlina by załatwić jakieś sprawy związane z pełnionym w kopalni stanowiskiem, i miejscowi renegaci natychmiast spowodowali jego aresztowanie. Wpierw przetrzymywany był w budynku Urzędu Gminnego w Radlinie, a stamtąd przewieziony do więzienia w Rybniku. Z Rybnika przekazywany był do kolejnych więzień w Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu i w końcu przekazany do KL Buchenwald. W Buchenwaldzie zginął w drodze pomiędzy dworcem kolejowym, gdzie wyładowano przybyły transport więźniów, a obozem. Zasłabł i osunął się na pobocze drogi. Na polecenie ss-mana by biegł dalej, odpowiedział że nie jest w stanie dalej biec więc został zastrzelony – zginął 16.10.1939 r.

Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 176; Zbiory J. Delowicza (relacja inż. Kazimierz Kuźminski, Jan Pieczka, Jan Stania), skor. 2.