Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86766

ADAMCZYK FRANCISZEK,

Więzień Cieszyna, KL Dachau nr 3221.

Urodzony 30.05.1895 r. w Lutyni Górnej k/Orłowej, zamieszkały w Karwinie (1101), narodowości polskiej, z zawodu maszynista. Aresztowany 12.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 3221. Zginął w obozie 15.01.1942 r.

Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo Polskie, s. 2; Ofiary okupacji hitlerowskiej i wojny 1939-1945 r. w powiecie Karwina, s. 96; Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.1, cz.4 (237); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 75.